Skip to main content

Kultur- & Gravstenar

Renovering & reparation av grav- & kulturstenar

Renovering av gravstenar före Entrema

Före renovering

Renovering av gravstenar efter Entrema

Efter renovering

Renovering och reparation av gravstenar och kulturstenar sker i samarbete med kyrkogårdsförvaltningar och Länsstyrelsen. Rekonstruktion av gravstenar sker i samråd med Stenkonservator.

Gravstenar påverkas av yttre faktorer som till exempel sol och regn. Regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medans blekning av solens påverkan undvikas. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre.

Runsten
Renovering av gravstenar före Entrema

Före renovering

Renovering av gravstenar efter Entrema

Efter renovering