Entrema

Med Entrema står gravstenen på säker grund

Vi säkrar gravstenar samt besiktar byggnader och kyrkor med flygande drönare. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners säkrat, riktat och flyttat över 6 700 gravstenar. Många av dessa stenar är kulturstenar, klassade gravstenar, privata gravstenar och gravstenar med evighetskontrakt. 

Vårt mål är att gravstenarna ska stå i flera årtionden.

Entrema arbetar efter centrala gravvårdskommitténs regler och anvisningar. 

Läs mer

Gravstensstöd

Gravstensstöd från Entrema är flexibla och fixerande stöd för gravstenar som hindrar gravstenarna från att välta.

Gravstenssäkerhet är viktigt för oss, kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Vi på Entrema är experter på gravstenssäkerhet och gravstensstöd. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila, vi på Entrema säkerställer att det inte finns någon risk för att gravstenarna välter. Vi använder olika metoder beroende på storlek och tyngd på gravstenarna.  

Läs mer

Specialkran

Entrema har utvecklat en specialkran som utan åverkan på underlaget lyfter gravstenar upp till hela 1600 kg och 2,8 meters höjd.

Specialkranen är lätt att flytta och montera, lyftanordningen kan placeras på svåråtkomliga platser där en kranbil eller andra lyftkranar inte kommer åt. Våra kranar har många fördelar, en stor fördel är att de är skonsamma mot miljön samt att de inte gör skada på gräsytor. 

Läs mer

Miljö

Entrema och miljö

För oss på Entrema är miljön mycket viktig, vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. 

Vi på Entrema är ett företag i tiden, vi är det miljövänliga och effektiva alternativet

Läs mer