Skip to main content

Entrema ställer helt om till miljövänlig och fossilfri verksamhet. 

Starten sker i år och kommer att vara genomförd 2026. Material och stöd till gravstensäkring bilr tillverkade i återvunnet, miljövänligt och fossilfrit material redan 2024-2025.

gravsten

Med Entrema står gravstenen på grön säker grund

Gravstenssäkring Entrema

Vi säkrar gravstenar. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners säkrat, riktat och flyttat över 6 700 gravstenar. Många av dessa stenar är kulturstenar, klassade gravstenar, privata gravstenar och gravstenar med evighetskontrakt. 

Vårt mål är att gravstenarna ska stå i flera årtionden, därför lämnar Entrema en minimum garanti av 25 år på allt material och 30 år på alla arbeten.

Entrema arbetar efter centrala gravvårdskommitténs regler och anvisningar. 

Renovering av gravstenar före Entrema

Före renovering

Renovering av gravstenar efter Entrema

Efter renovering

Renovering av kultur- & gravstenar

solna kyrkogård

Pålningsmetoden

Vi förankrar socklar med pålning i marken, samma metod som idag även används till vinkraftverk, brofundament och höga byggnader. Längden på pålarna vi använder varierar mellan 600 mm till 2000 mm beroende på gravstenens tyngd och höjd. 

Priser

Kontakta oss för att få ett fast pris där allt ingår, inget extra tillkommer i priset ni får av oss. Vi har mycket konkurrenskraftiga priser, jämför oss gärna.

Entrema Ano. 2015

Gravsäkringsarbeten startade mars 2015 med tillverkning och montage av ett Flexibelt stöd till gravstens-socklar. Tillverkat i 100% rostfritt stål. Säkring av gravstenar innehåller samma typ av säkra konstruktioner som konstrueras / monteras på fartyg och i industribyggnader. Tillsammans med dubbning och riktning av gravstenar har verksamheten expanderat kontinuerligt. 

ENTREMA