Skip to main content

Gravstenssäkring

Gravstensstöd från Enterma är flexibla och fixerande stöd för gravstenar som hindrar gravstenarna från att välta.

Pålningsmetoden

Vi förankrar socklar med pålning i marken, samma metod som idag även används till vinkraftverk, brofundament och höga byggnader. Längden på pålarna vi använder varierar mellan 600 mm till 2000 mm beroende på gravstenens tyngd, höjd och markens beskaffenhet.

Gravstenssäkring – Gravstensankare Flex & Fast

Entremas uppfinning ”Gravstensankare Flex & Fast” är flexibla och fixerade stöd för gravstenar som hindrar gravstenarna från att välta. Gravstensankare Flex passar socklar från 90 mm till 260 mm bredd. Förmätning av sockelbredd behövs inte. Jordspett vinkeljärn L= 600-1000 mm.

flex med jordspett
sockel monterad
säkring färdig

PRIS Gravstenssäkring Säkringsarbete gravstenssäkerhet

 • Säkring av sockel

 • Riktning av sockel och gravsten

 • Nytt bärlager under sockel

 • Byte av befintliga ej godkända dubb, till nya syrafast rostfria (max 2st.)

Pris: från 4150kr.

Gäller för sten med maxmått 70 cm x 70 cm x 10 cm. Maximal längd sockel 1000 mm. Ej betong-gjuten eller stensatt sockel. Skruv och mutter till Flexstödet är tillverkat i syrafast rostfritt stål.

Tillval gravstenssäkerhet

 • Flexstöd 2000kr/par

 • Fast stöd 2000kr/st

 • Större gravstenar, kontakta oss för fast pris

 • Tvättning av normalstor gravsten med ytbehandling för skydd mot påväxt, från 1200kr/st.

VI SÄKRAR STORA GRAVSTENAR, I FLERA DELAR. SAMMANLAGT UPP TILL 2,8 M HÖJD. MAXVIKT PER STEN 1600 KG. Läs mer under Specialkran

Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Montering och provning av gravvårdar

Vi på Entrema monterar enligt CGK Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer och följer gällande arbetsmiljökrav vid gravvårdars montering. 

CGK består av följande organisationer:
 • Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

 • Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund

 • Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Läs mer om hur vi arbetar med montering och provning av gravvårdar här >>