Skip to main content
  • entrema miljö

Entrema och miljö

För oss på Entrema är miljön mycket viktig, vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. 

Vi på Entrema är ett företag i tiden, vi är det miljövänliga och effektiva alternativet

Material

Material och stöd till gravstensäkring blir tillverkade i återvunnet, miljövänligt och fosilfritt material redan 2024-2025.

Arbeten

Under 2024-2025 sker andra förekommande arbeten så som svetsning, betonggjutning, stenläggning och arbeten med murar. 

Maskiner

Maskiner (el och elverk) samt verktyg blir under 2024-2025 batteridrivet och laddas med fossil fri el.

Fordon

Samtliga fordon i verksamheten uppgraderas under 2024-2026 till eldrift. 

Entrema grön miljö

Hur vi jobbar med miljön

säkring av 600kg sten

Kranar

Vi använder inga motordrivna kranar, truckar, traktorer på kyrkogårdarna där vi arbetar. Samtliga kranar vi använder är byggda i lättmetall och manövreras med hjälp av handkraft. Kranarna väger max 20 kg per enhet vilket minimerar marktrycket och skonar marken. Dessa kranar klarar upp till 3 ton och lyfter 3 meter i höjd.

Elverk

Vid borrning i gravstenar använder vi elverk som kan drivas av etanol och batteri. 

Fordon

I framtiden kommer samtliga våra fordon ut till el-drift. 

Entrema arbetar mot helt fossilfri drift inom den svenska stenindustrin. Entrema har framgångsrikt anpassat delar av produktionen redan nu för att vara helt fri från fossila bränslen 2026 och därmed uppfylla framtidens stränga miljökrav. Vi vill som företag vara en förebild inom stenbranschen. Ju fler som arbetar mot att minska miljöpåverkan desto bättre effekt totalt.

Vi på Entrema har miljön i tanken i allt vi gör, och det känns hållbart och bra för framtiden.