Renovering av gravstenar

Vi på Entrema erbjuder tvättning och textrenovering av gravstenar. Textrenovering sker med stenfärg och/eller bladguld. 

Gravstenar påverkas av yttre faktorer som till exempel sol och regn. Regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medans blekning av solens påverkan undvikas. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre. 

Entrema utför tvättning och textrenovering av gravstenar och målet är att återställa gravstenen nära till det skick som fanns vid nytillverkningen. 

Vi lämnar minst 2-års garanti vid tvättning och textrenovering av gravstenar. Vi ger fasta priser, där allt ingår, lämnas vid förfrågan. Vi erbjuder ej ingravering av ny text. 

Se exempel på tvättning och textrenovering av gravsten nedan.

Gravstensankare |Specialkran | Besiktning med drönare | Kontakta Entrema

Renovering av gravstenar

Renovering före och efter

Renovering före och efter

Exempel på tvättning och textrenovering av gravsten.
Renovering före och efter

Renovering före och efter

Exempel på tvättning och textrenovering av gravsten.

Kontakta Entrema