Entrema

Entrema för arbeten i marken & luften

Vi säkrar gravstenar samt besiktar byggnader och kyrkor med flygande drönare. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners säkrat, riktat och flyttat över 5 500 gravstenar. Många av dessa stenar är kulturstenar, klassade gravstenar, privata gravstenar och gravstenar med evighetskontrakt. 

Vårt mål är att gravstenarna ska stå i flera årtionden.

Entrema arbetar efter centrala gravvårdskommitténs regler och anvisningar. 

Läs mer

Gravstensankare

Entremas uppfinning "Gravstensankare Flex & Fast" är flexibla och fixerade stöd för gravstenar som hindrar gravstenarna från att välta.

Läs mer

Besiktning med drönare

Vi har ny teknik som kan användas vid besiktning av höga byggnader och objekt så som inspektion av tex. kyrkor & byggnader.

Läs mer

Specialkran

Entrema har utvecklat en specialkran som utan åverkan på underlaget lyfter gravstenar upp till hela 1600 kg och 2,8 meters höjd.

Specialkranen är lätt att flytta och montera, lyftanordningen kan placeras på svåråtkomliga platser där en kranbil eller andra lyftkranar inte kommer åt. Våra kranar har många fördelar, en stor fördel är att de är skonsamma mot miljön samt att de inte gör skada på gräsytor. 

Läs mer

Miljö

Entrema och miljö

För oss på Entrema är miljön mycket viktig, vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. 

Vi på Entrema är ett företag i tiden, vi är det miljövänliga och effektiva alternativet

Läs mer